Voor onmiddellijk, diepgaande
en lange-termijn verandering
in familie-, partner-, en zakenrelaties.

Marianne Franssen

Hoe werk ik?

1/1 gesprekken & 1/1 opstellingen

Mijn individuele begeleidingen zijn gebaseerd op systeemwerk in combinatie met Jungiaanse psychologie en emotioneel lichaamswerk.  

De ervaring leert mij dat deze combinatie snel, diep en lange-termijn werkt om je persoonlijk, relationeel en professioneel leven op 1 lijn te krijgen. Op die manier leer je, met diep respect voor waar je vandaan komt, jouw persoonlijke missie en visie te volgen en niet die van anderen.

Bij opstellingen kan het betreffende systeem een familie, een relatie of een onderneming zijn.  Een mandaat van jouw kant is voor mij een vereiste om te kunnen werken.

Koppelgesprekken & opstellingen

Mijn koppelbegeleidingen zijn gebaseerd op systeemwerk in combinatie met Jungiaanse psychologie en emotioneel lichaamswerk.  

Ook hier werkt deze combinatie snel, diep en lange-termijn. Er wordt steeds gekeken naar het individu en de zelfidentificatie binnen de relatie.

Er is geen enkele voorwaarde waaraan je dient te voldoen.
Alle relatievoorkeuren, geaardheden en voorkeuren hebben een plek binnen mijn praktijk.
Wat je elders misschien nog ervaart als taboe, kan hier zonder oordeel bekeken worden volgens hetgeen dat inzicht of oplossing vraagt.

Familieopstellingen, workshops, jaartraining

Opstellingen in groep geven diepgaand inzicht in wat er zich werkelijk afspeelt onder de oppervlakte aangaande eender welk probleem dat zich voordoet in je persoonlijk, relationeel of professioneel leven.

Workshops en (jaar)trainingen veranderen naargelang de vraag/actualiteit.  Hier vind je de Planning

Alle groepsactiviteiten zijn gebaseerd op systeemtherapie in combinatie met Jungiaanse Psychologie en emotioneel lichaamswerk.  Deze combinatie zorgt voor een diepgaande aanpak in het moment en een lange-termijn uitwerking.

Loopbaanbegeleiding voor ondernemers

Geeft je ondernemerschap je niet meer de volle goesting waarmee je initieel begonnen bent? 
Weet je niet zeker of je dit nog de rest van je carrière kan of wil volhouden? 
Vraag je je af of je op een andere manier kan denken of handelen zodat je opnieuw vervulling ervaart en ‘s morgens niet kan wachten om aan je dag te beginnen?  Dan is loopbaanbegeleiding iets voor jou!

Ook als ondernemer kan je met loopbaanbegeleiding-cheques van de VDAB bij mij terecht!
Ik kijk graag met je mee naar nieuwe mogelijkheden om weer met volle goesting ‘next level’ te gaan in je ondernemerschap!

Vervulling wordt niet bereikt door veel maar wel door het wezenlijke.

Wat anderen zeggen

Loopbaanbegeleiding voor ondernemers:

Loopbaancheque_label

i.s.m.