Workshops & (Jaar)trainingen

Workshops en (jaar)trainingen worden aangepast al naargelang de tijd en vraag en gaan door op verschillende locaties in Limburg.  Kijk hier voor het actuele aanbod.

Opstellingen in groep - systemisch werk

In een groepsopstelling breng je je leven in beeld met échte mensen. 
Deelnemers uit de groep beelden de personen uit in jouw leefwereld. Op die manier komt de situatie waarin je je bevindt tot leven met échte mensen en kan je vanop een afstand kijken naar wat er precies aan de hand is, los van emotie of ratio.  Dat geeft jou de kans om in een veilige omgeving, de dingen waar je mee zit, een plaats te geven.

Kijk hier voor actuele data van groepsopstellingen.

Liever niet in groep?  Je kan ook bij mij terecht voor een 1 op 1 opstelling met popjes of in persoon.

Gedetailleerde uitleg over familieopstellingen vind je helemaal onderaan deze pagina.

Gedetailleerde uitleg Familie- & Systeemopstellingen

Familieopstellingen zijn een vorm van psychotherapie, door Bert Hellinger geherintroduceerd.
In opstellingswerk kijken we naar de verschillende systemen waartoe wij behoren in ons leven en hoe deze onderling verbonden zijn en van invloed zijn op elkaar.

Een systeem is een groep van mensen met een gemeenschappelijke noemer.  Denk aan je familie, het bedrijf waar je werkt, je sportclub, het land waar je woont,…
We maken allemaal deel uit van ons eigen familiesysteem met zijn eigen specifieke geschiedenis. 
Ons gezin van herkomst blijft doorheen ons hele verdere leven, het belangrijkste systeem waartoe wij behoren.

Tijdens een familieopstelling gaan we kijken in je systeem van herkomst en wat je daar hebt geleerd, wat je hebt doorgekregen van je (voor)ouders en dus bijgevolg normaal bent gaan vinden en verderzet in jouw leven.
Die manier van leven kan in vraag worden gesteld wanneer je tot andere systemen gaat behoren doorheen je leven.  Je grenzen worden uitgedaagd in denken en doen.

Tijdens een familieopstelling kunnen we een dringende of steeds terugkomende vraag gaan ‘opstellen’. 
Je legt de vraag dan voor aan de groep deelnemers (het veld) en van daaruit kunnen we starten.  
Je mag dan cruciale mensen uit je systeem van herkomst ‘opstellen’.  We maken daarvoor gebruik van ‘representanten’; mensen uit de groep, die in de rol gaan staan van vb. je vader, moeder, broer, zus,…. 
Wanneer deze mensen in de toegewezen rol gaan staan, dan gebeurt er iets moois; iedere representant neemt waar, voelt, ziet, hoort, … wat desbetreffende persoon ‘in het echte leven’ waarneemt vanuit zijn/haar positie in het systeem.  Zo kan iemand die in de rol staat van iemand met vb. migraineaanvallen, plotseling hoofdpijn ervaren.

Door het feit dat de representanten geen details weten over de rollen waar ze in staan, kunnen ze juist zonder oordeel uiten wat er leeft en geuit wil worden.
Dit maakt voor de vraagsteller zichtbaar wat er gezien wil worden.  Van daaruit kan er begrip en inzicht komen wat op zich al heling brengt.  Verder kunnen er in het veld letterlijk en figuurlijk bepaalde dingen worden rechtgezet zodat de vraagsteller ‘verder kan’.
Iedere verandering in jezelf brengt verandering voor het hele systeem; degenen die ons zijn voorgegaan, degenen die naast ons staan en degenen die na ons komen.  De juiste intentie is hierbij cruciaal.

Het spreekt voor zich dat veiligheid, vertrouwelijkheid en werkelijke aanwezigheid van elke deelnemer onontbeerlijk is om iedere opstelling ‘dienend’ te laten zijn voor het grotere geheel.

Het belangrijkste dat de begeleider van elke deelnemer vraagt is dan ook werkelijke aanwezigheid.
Eender welke rol je vervult tijdens een opstelling; vraagsteller, representant of observant, elke rol is even belangrijk en in elke deelnemer zal er evolutie plaatsvinden op verschillende niveaus mits wezenlijke deelname.

Uiteraard kan men via opstellingen veel meer dan enkel ‘familiale verschijnselen’ (ruzies, ziektes,… ) duiden.  Ook verschijnselen binnen de professionele sfeer kunnen geduid worden binnen vb. bedrijfsopstellingen. 
Aangezien het hele leven één groot systeem is dat uit vele verscheidene systemen bestaat is alles en iedereen met elkaar verbonden, heeft alles en iedereen invloed op elkaar en kan alles wat er gezien wil worden, zichtbaar worden in opstellingen.

Duizenden mensen wereldwijd hebben deze verandering aan den lijven ondervonden
en voelen zich na een opstellingsavond ‘vrijer’ om richting te geven aan hun leven.
 
Heb jij een prangende vraag en wil je deze graag in groep laten opstellen? Dat kan!
 

Je kan uiteraard ook deelnemen zonder specifieke vraag want ook dan worden er stukken van je eigen systeem aangeraakt en brengt een opstelling diepgaande verandering.