Waarom sommige relaties werken en andere niet…

Of relaties al dan niet werken hebben we natuurlijk nooit volledig in de hand aangezien relaties minimaal uit 2 personen bestaan. Wat we wel in de hand hebben is hoe we zelf in de relatie staan en of we daarbij de wetmatigheden die van kracht zijn in een relatie respecteren.  Als je dit niets zegt, lees dan vooral verder. Relaties zijn onderhevig aan wat je zou kunnen noemen natuurwetten.  Vanuit systemisch oogpunt zijn er in relaties 3 wetmatigheden van kracht; namelijk plek, volgorde en evenwicht.

Met plek bedoelen we of ieder individu op zijn plek staat binnen de relatie.  Onze plek kennen is een beetje een verwaarloosd gegeven in onze cultuur, het wordt niet zelden pejoratief bekeken.  Maar het wil eigenlijk simpelweg zeggen dat we durven staan voor wie we zijn en dit durven communiceren naar anderen.  No matter what.

Volgorde daarentegen wil eigenlijk gewoon zeggen dat je de natuurlijke ordening van de natuur (en in relaties zijn dat mensen) respecteert.  Concreet wil dat zeggen dat je grootouders er eerst waren en dus boven je staan in volgorde, net als je ouders. 
Zij waren er eerst, voor jou, dus gaan ze voor.
Dat heeft niets te maken met waarde.  Voor of na iemand komen wil niet zeggen dat je meer of minder waard bent. 
Nee, je bent evenwaardig, maar staat eerder of later in de rij. 
Waarom is het belangrijk om dit te weten en te respecteren? 
Omdat oudere mensen meer levenservaring hebben dan jongere mensen en op die manier meer ‘gewicht in de weegschaal leggen’.  Zielengewicht noemen we dat ook wel.
Op je werk is het ook heel simpel; je baas staat boven je, no matter what, want hij of zij nemen meer risico dan jou en zorgen dat jij werk hebt.  Hun waarde voor het bedrijf is belangrijker dan die van jou, dus ze staan boven je.  Ook dit heeft niets met waarde te maken. 
Als mens zijn jullie evenwaardig, maar in deze relatie legt de baas meer gewicht in de weegschaal dan de werknemer.

En als laatste hebben we evenwicht.
Elke relatie, behalve die tussen ouders en kinderen dient een balans te kennen tussen geven en nemen, zoniet zal de relatie onherroepelijk ten einde komen.
Balans is erg belangrijk om de stroom van het leven naar beide partijen open te houden, zowel in geven als in nemen/ontvangen.

Meer informatie aangaande vind je in mijn eerste boek: ‘Jouw plek in jouw gezin’ en kan je hier bestellen in paperback of als E-Book.