Ik en jij

Ons leven is opgebouwd uit relaties.  Eerst en vooral de relatie met onszelf.  Daarna komen onze meest intieme relaties.  Die relaties kunnen vele vormen aannemen.

Er zijn zoveel mensen als relatievormen.  Dit om de simpele reden dat een relatie uit minstens twee verschillende individuen bestaat en elk individu zijn eigen behoeftes kent.  Wat de één nodig heeft is niet persé hetzelfde als hetgeen de ander nodig heeft en dan hebben we het nog niet eens over hetgeen beide partijen willen…

Met ander woorden… relaties vragen actieve en bewuste deelname wil je er een succes van maken.  Dat is echter niet vanzelfsprekend.  
Je dient daarvoor een flinke portie zelfinzicht en een open blik aan de dag te leggen.

Wij

Een werkelijke samen staat en valt bij twee sterke individuen die goed weten waar ze voor staan door in eerste instantie open een eerlijk te zijn naar zichzelf en van daaruit naar de ander.  Vanuit die kwetsbaarheid kan er een diepe verbinding ontstaan die beide individuen naar hun eigen volle potentieel leidt.
Werkelijke liefde bestaat eruit de ander het beste te gunnen in zijn of haar groei en dat in alle vrijheid te kunnen beleven.  Daarin zit juist de samen.

Seksuele voorkeur, geaardheid, oriëntatie, relatievorm, monogamie, polygamie, FWB, kink, BDSM,… het maakt dan niet uit via welke weg je je potentieel bereikt. 
Zolang het in openheid en eerlijkheid gebeurt naar de ander is er nog steeds die samen.

Samen

Geraken jullie samen er niet uit?
Dat is niet abnormaal.  Je bent niet alleen.
Iedere relatie kent verschillende fasen waarin alle individuen worden uitgenodigd/uitgedaagd next level te gaan.
De vraag is enkel en alleen of je er klaar voor bent, bereid bent de prijs te betalen die onvermijdelijk aan elke keuze vasthangt en er werkelijk samen voor wil/kan blijven gaan.

Systeemwerk biedt het voordeel dieper te kunnen kijken dan de oppervlakte en te kunnen zien wat er zo moeilijk is om de volgende stap te maken.
Ik bezit in deze het fluwelen breekijzer dat los kan maken wat er vast zit.

Enkele afspraken

Het tarief voor de eerste, uitgebreide sessie van 2 u is €195. 

Na deze eerste sessie zijn jullie vertrokken of is de verandering al gebeurd. Indien het laatste, hoeven jullie zelfs niet terug te komen. 
Jullie krijgen steeds huiswerk mee om de verandering te bestendigen in jullie dagdagelijkse leven.  Indien één van jullie of jullie beiden daarna nog nood heeft/hebben aan een duwtje in de rug, kan een vervolgafspraak  worden ingeboekt.  Die keuze en verantwoordelijkheid ligt te allen tijde volledig bij jou/jullie.


Vervolgafspraken kosten €85 per begonnen uur.

Een vervolggesprek gaat, al naargelang de vraag, door na 6 à 8 weken.
Op deze manier is het voor de meeste mensen mogelijk om de meegekregen opdrachten uit te voeren en af te toetsen in hun dagelijkse leven.

Het nakomen van afspraken vind ik zelf erg belangrijk.  Daarom ga ik er van uit dat je alleen voor zeer dringende zaken je afspraak annuleert of verplaatst en dat minstens 48 uren van tevoren doet via sms, whatsapp of een telefoontje op de 0498-198070.  NIET via mail!

Afspraken die niet minimaal 24 uur voor aanvang van de consultatie zijn afgemeld, worden aangerekend als een volledige consultatie.
Door onaangekondigd niet op te dagen of te laat te verplaatsen/annuleren, tref je niet alleen mij maar ook andere mensen die graag jouw plaats hadden ingenomen.