Als wij zouden beseffen wat dieren voor ons (ver)dragen zouden wij hen eren als zijnde ons hoogste goed. -MHF-

Hoe, wat, waar?

Lang voor ik systeemopsteller werd, werkte ik als magnetiseur in mijn eigen zaak.  Zowel met mensen als dieren.  
Tijdens mijn opleidingen tot opsteller herkende ik het ‘Lege Midden’ in het Elektro Magnetisch Veld. (EMV)
Werken in het EMV stimuleert beweging, net zoals in opstellingswerk, maar is een iets mildere, minder confronterende aanpak.

Net als bij opstellingswerk is dit niet iets wat ‘ik doe’ en ‘jij ondergaat’.  Je participeert altijd en bepaalt mee de beweging die wordt gemaakt. 

Aangezien onze huisdieren een steeds belangrijkere rol vervullen in onze systemen, ligt mijn focus bij hen. 
Net als wijzelf, hebben ook dieren een emotioneel leven, zijn zij onderhevig aan energetische verschuivingen en kan daaruit ‘moeilijk verklaarbaar gedrag’ voortkomen. 
Hun doel hierbij is balans te brengen omdat zij (meestal) onderaan de ladder staan en daardoor emotionele steunpilaren zijn in onze gezinnen.
Meer informatie over hoe dit werkt vind je in mijn eerste boekje.

Een systemische healing voor je dier geeft jou als baasje een verhelderende, systemische blik aangaande de situatie zodat er weer balans is. 

Ik werk vooral met paarden, honden en katten.

Waarvoor kan het ingezet worden?
* Onverklaarbaar gedrag: angst, agressie, bijten, blaffen, uitbreken,…
* Herstel na ziekte, ongeval, mishandeling,…
* Moeilijk contact te krijgen bij training, wedstrijden,…
* …

Tarief voor deze behandelingen zijn €75 per uur.
Voor behandelingen op locatie (paarden, zieke dieren, gedragsproblemen bij dieren,…) komt er de tijd van de verplaatsing + €0,20/kilometer bij.

Wat anderen zeggen..

Marianne, onze ontmoeting met jou heeft echt voor een shift gezorgd!
Zo dankbaar voor jouw hulp en inzichten.
Ik voel en zie Thor nu beter dan voorheen.
Hij is veel meer op zijn gemak. Zijn frustraties zijn weg.
We zijn samen, onvoorwaardelijk, onderweg naar volledige genezing en een toekomst met minder (liefst zonder) medicatie! 🥰🙏🏼

Hoe werkt het?

Elektro-magnetisme is de lijm van het heelal.
Deze kracht zorgt door haar polariteit dat planeten en sterren niet tegen elkaar botsen en netjes in hun baan blijven draaien.

Niet alleen ons heelal, maar ook onze aarde is omgeven door een elektro-magnetisch veld.  Ook hier zorgen de plus- en minpool voor ordening in het geheel. 
Levende wezens zoals mensen en dieren bevinden wij ons in het elektro-magnetisch veld van de aarde zoals vissen in het water.
Wij zijn verbonden met dit veld via ons hart, dat vele male sterker is dan het elektro-magnetisch veld van onze hersenen.

Ieder levend wezen (mens, dier, plant, …) op deze aarde is omgeven door een elektro-magnetisch veld.  De plus- en minpool in dit veld rondom ons lichaam zorgt ook hier voor ordening in onze organen, onze bloedsomloop enz…  die op hun beurt ook weer elektro-magnetische velden hebben.

In basis is de mens niet biochemisch, maar wel elektro-magnetisch.  Wanneer er door invloeden van buitenaf of binnenuit, energetische verschuivingen in dit veld plaatsvinden, merken we dat in ons lichaam.  

Bij dit soort behandelingen gebruiken we dus het lichaam als ingang om weer ordening in het elektro-magnetisch veld te brengen.
Wanneer hier weer balans is, voelen wij ons geheeld en zal dat niet alleen voelbaar maar ook zichtbaar zijn.